Y Sĩ Phạm Thị Ngọc Ngân

ASIFA India Forum Character Design & Modelling by POD8STUDIOS Y Sĩ Phạm Thị Ngọc Ngân

  • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #483203

    Y Sĩ Phạm Thị Ngọc Ngân tốt nghiệp loại giỏi trường Trung Cấp Y Tế Bắc Giang năm 2013. Hiện đang là tác giả của các bài viết về thận và dạ dày trên cuusaola.vn

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.